رنگ های پلاستیک

پوشرنگ تمام پلاستیک مات مهیا بر پایه مرغوبترین رزین های کوپلیمر وینیل استات تولید می شود و فرمولاسیون آن به صورتی تنظیم گردیده که پس از خشک شدن هیچ گونه اثری از قلم مو برروی رنگ باقی نمی ماند و سطح صاف و زیبایی ایجاد می نماید.

پوشرنگ نیم پلاستیک مات

پوشرنگ نیم پلاستیک مات مهیا بر پایه مرغوبترین رزین های کوپلیمر وینیل استات تولید می شود.

مادررنگ پلاستیک بر پایه کوپلیمر وینیل استات

مادررنگ پلاستیک مهیا بر پایه مرغوبترین رزین های کوپلیمر وینیل استات تولید می شود. با اضافه کردن این مادررنگ ها در درصدهای مختلف به پوشرنگ های تمام پلاستیک و نیم پلاستیک برپایه P.V.A می توان به فام مورد نظر دست یافت.

پوشرنگ تمام پلاستیک مات

پوشرنگ تمام پلاستیک مات مهیا بر پایه مرغوبترین رزین های کوپلیمر وینیل استات تولید می شود و فرمولاسیون آن به صورتی تنظیم گردیده که پس از خشک شدن هیچ گونه اثری از قلم مو برروی رنگ باقی نمی ماند و سطح صاف و زیبایی ایجاد می نماید..